Dari And Pashto Alphabet

Alif
Dari Pashto
Bay
Dari Pashto
Pay
Dari Pashto
Tay
Dari Pashto
Tey
Pashto
Say
Dari Pashto
Gim
Dari Pashto
Chay
Dari Pashto
Je
Pashto
Ce,Sche
Pashto
Hay
Dari Pashto
Kahay
Dari Pashto
Dol
Dari Pashto
Dal
Pashto
Zal
Dari Pashto
Ray
Dari Pashto
Lay
Pashto
Zey
Dari Pashto
Zheay
Dari Pashto
Gey
Pashto
Sin
Dari Pashto
Shin
Dari Pashto
Shen
Pashto
Zowat
Dari Pashto
Dowat
Dari Pashto
Toy
Dari Pashto
Zoy
Dari Pashto
Eine
Dari Pashto
Ghein
Dari Pashto
Fay
Dari Pashto
Qhaf
Dari Pashto
Cawf
Dari Pashto
Gawf
Dari Pashto
Laum
Dari Pashto
Meem
Dari Pashto
Noon
Dari Pashto
Nuln
Pashto
Wow
Dari Pashto
Hay
Dari Pashto
Yah
Dari Pashto